Spring naar content

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door de werkgeversverenigingen (Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang), de Consumentenbond en BOinK (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) en zijn verplicht. De volgende onderdelen van Kober hanteren deze Algemene Voorwaarden die in 2016 zijn opgesteld:
Alle kinderopvang van Kober kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang).

Download hier de Algemene Voorwaarden Kober kinderopvang.

General Terms and Conditions for Childcare – Day Nurseries and Nurseries providing Out-of-School Care

Aanvullende voorwaarden 
Voor kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang hanteert Kober kinderopvang deze aanvullende voorwaarden.

These are the supplementary terms and conditions of Kober kinderopvang for nursery care, childcare and out-of-school care.

Voor het overblijven hanteert Kober kinderopvang deze betalingsvoorwaarden.

Belastingdienst 
Misschien kom je wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit kun je navragen bij de belastingdienst. Als je in aanmerking komt, adviseren we je dit zo snel mogelijk aan te vragen op de site van de belastingdienst. Dit kan tot 3 maanden nadat de opvang gestart is.

Automatische incasso 
Lees hier meer over de automatische incasso bij Kober kinderopvang.

Ouderapp
Kober kinderopvang maakt gebruik van de Ouderapp (van Konnect). Je kunt in de app foto’s bekijken die in de groep van je kind worden gemaakt, berichten lezen van pedagogisch medewerkers en zelf berichten sturen. Voor kinderen tot een jaar dient de Ouderapp ook als schriftje. Hier vind je meer informatie over het gebruik van de Ouderapp.

Plaatsingsbeleid Kober
Het plaatsingsbeleid zorgt voor een efficiënte, inzichtelijke en gestructureerde wijze van plaatsen van kinderen bij Kober kinderopvang (met uitzondering van de door bedrijven vast ingekochte kindplaatsen). Het plaatsingsbeleid is bedoeld als richtlijn voor het handelen van het serviceteam en de unitmanagers. Daarnaast kan deze informatie dienen als informatiebron voor medewerkers en klanten.