Spring naar content

Gelijke
kansen voor
écht ieder kind

Ieder kind heeft talent, en ieder kind heeft toekomst, maar niet ieder kind krijg dezelfde kansen. We zetten ons als organisatie in voor de gelijke kansen van álle kinderen en zijn aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Bij Kober geloven we dat de samenwerking met scholen, gemeenten en andere (jeugd)organisaties essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. We werken daarom met diverse (maatschappelijke) partners samen.

Flowers
Huh? Maatschappelijke kinderopvang?

Bij Kober zetten we het kind altijd op de eerste plaats. Wat we verdienen, investeren we terug in onze organisatie en in onze medewerkers. Zo zijn het uiteindelijk weer de kinderen die er beter van worden. We zijn een pedagogisch partner van de ouders en werken samen met onderwijs, jeugdzorg, welzijn en gemeenten. Samen creëren we vanaf het eerste moment gelijke kansen voor íeder kind, ongeacht waar ze vandaan komen.

We geloven in….

Opgroeien in een taal- en leerrijke omgeving. Kinderen leren samen om met elkaar te leven en zichzelf te ontwikkelen. Zo bereiden we kinderen voor op de wereld van morgen en dragen ze in de toekomst bij aan een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar. Wij geloven dat een kinderopvang voor iedereen toegankelijk moet zijn. Of je als ouder nou werkt of niet: Kinderopvang moet gratis zijn, van hoge kwaliteit, en overal beschikbaar.

Onze visie op Integrale kindercentra (IKC)

Wij blijven volop duurzaam investeren in rijke ontwikkelomgevingen van kinderen. Op fijne plekken waar je je welkom en thuis voelt, jezelf kan zijn, je vertrouwd voelt, waar ruimte voor in- en ontspanning is. Waar goed voor je gezorgd wordt. Dat doen we op steeds meer plekken, bijvoorbeeld richting integrale kindcentra (IKC). Als herkenbare, krachtige en betrouwbare partner. Samen met onderwijsorganisaties en met andere partners binnen een multidisciplinaire samenwerking, zoals bijvoorbeeld gemeenten, jeugdzorg, bibliotheken, consultatiebureaus, welzijn en zorgpartners. In nauwe en voortdurende samenwerking. Voor kinderen in de leeftijd van 0-12. Op plekken die aanspreken voor kinderen en ouders.

ccfffedcbeaadeed

Kijk op
opvoeden

In de kindertijd wordt de basis gelegd voor de rest van het leven. Daarom is het belangrijk dat je kind goede begeleiding krijgt. Van jou als ouder. En van ons als professionals.

Group
Samen met Kober

Samenwerking is de kern van onze organisatie. Kober Kinderopvang gelooft dat de samenwerking met scholen, gemeenten en andere (jeugd)organisaties essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. We werken met diverse partners samen, zodat we kinderen de beste opvang kunnen bieden.

Vragen of meer informatie?
Neem vooral contact met ons op.