Spring naar content

Onze visie op integrale kindcentra (IKC)

Wij blijven volop duurzaam investeren in rijke ontwikkelomgevingen van kinderen. Op fijne plekken waar je je welkom en thuis voelt, jezelf kan zijn, je vertrouwd voelt, waar ruimte voor in- en ontspanning is. Waar goed voor je gezorgd wordt.

 

Kober blijft volop investeren in integrale kindcentra (IKC)

Dat doen we op steeds meer plekken, bijvoorbeeld richting integrale kindcentra (IKC). Als herkenbare, krachtige en betrouwbare partner. Samen met onderwijsorganisaties en met andere partners binnen een multidisciplinaire samenwerking, zoals bijvoorbeeld gemeenten, jeugdzorg, bibliotheken, consultatiebureaus, welzijn en zorgpartners. In nauwe en voortdurende samenwerking. Voor kinderen in de leeftijd van 0-12. Op plekken die aanspreken voor kinderen en ouders.

 

Formeel en informeel leren komen samen als een smeltkroes

In een IKC komen als in een smeltkroes formeel en informeel leren samen. Er ontwikkelt zich een nieuwe cultuur. Dat vraagt om begrip, tijd en aanpassingsvermogen van de betrokkenen. Kennis en kunde worden vanuit verschillende organisaties samengebracht, gericht op brede ontwikkelingskansen voor kinderen. Zorg voor kinderen is altijd nabij. We bieden een omgeving waar iedere dag voor kinderen een passend en eigentijds aanbod is. Waar kinderen en hun ouders gezien, gekend en ondersteund worden. Een onderscheidende plek waar ontmoetingen plaatsvinden en die de samenhang in wijk of dorp verstevigt. Waar kinderen leren samenleven.

 

Samen iets nieuws vormen

Een IKC is een plek waar onderwijs en kinderopvang, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, samenwerken vanuit een gezamenlijke visie en missie en als één team. Zij worden daarin eenduidig aangestuurd. De organisatievorm is afgestemd op wat nodig is voor die plek, voor kinderen en ouders. Als partner brengen wij op bevlogen wijze, onze expertise rondom het jonge kind, pedagogiek en bedrijfsvoering in. We dragen zorg voor onderlinge verbinding en borging van pedagogische kwaliteit.

 

Kinderopvang als onderdeel van funderend stelsel voor kinderen

De bestaande wet- en regelgeving beperkt nog steeds de mate van integrale samenwerking. We zetten ons, onder andere samen met onze branchevereniging BMK, in voor een verandering daarvan. Kinderopvang moet wat ons betreft, samen met het onderwijs, onderdeel uitmaken van een funderend stelsel voor kinderen.

 

Maatschappelijke kinderopvang: Een goede start voor iedere toekomst

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie bieden we een goede start aan het kind, ieder kind, waar het ook vandaan komt en opgroeit. Want ieder kind heeft talent, ieder kind heeft toekomst, maar niet ieder kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst. Bij Kober vinden we dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. Sommige kinderen hebben daarbij nét iets meer begeleiding nodig dan anderen. Kinderopvang speelt daarin een belangrijke rol.

Wat we verdienen, investeren we terug in onze organisatie en in onze medewerkers. In hoogwaardige kinderopvang en de kwaliteit van onze dienstverlening. Zo zijn het uiteindelijk weer de kinderen die er beter van worden.

 

Wil jij ook met Kober samenwerken?

Weten wat wij voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

We zien je graag.