Spring naar content

Kober en SIPO sluiten overeenkomst voor kinderopvang op ibs El Feth

11 juli, 2023

Kober kinderopvang gaat samenwerken met Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), aanbieder van primair onderwijs in Zuidwest-Nederland. De eerste stap is dat Kober zo snel mogelijk na de zomer (maar niet vóór 4 september) peuteropvang start op islamitische basisschool (ibs) El Feth in Bergen op Zoom. Ook wordt gedurende het nieuwe schooljaar gestart met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

Ibs El Feth is een basisschool in Bergen op Zoom met een regionale functie voor ouders die kiezen voor islamitisch onderwijs. De school is recentelijk gerenoveerd en uitgebreid, om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag.

De eerste stap is dat Kober zo snel mogelijk na de zomer (maar niet vóór 4 september) peuteropvang start op ibs El Feth. Daarna gaat Kober ook kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aanbieden op de locatie. Zo kan de locatie uitgroeien tot een compleet Integraal Kind Centrum (IKC) met een kinderopvangaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kober en SIPO

Maatschappelijke kinderopvangorganisatie Kober en Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) werken vanuit een gezamenlijke doelstelling en visie aan de ontwikkeling van het kind. Pedagogisch medewerkers dragen deze visie en methode uit, ongeacht of ze wel of geen islamitische geloofsovertuiging hebben.

De samenwerking met SIPO past in de visie van Kober om bij te dragen aan de ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen in West-Brabant. Het vergroot de mogelijkheden voor ouders om in de islamitische school gebruik te maken van een breed opvangaanbod. Professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen staan, in samenwerking met ouders, voor de opdracht om samen continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen.

Aan het woord…

Renate Westen, regiomanager Kober kinderopvang: “We zijn erg blij met deze samenwerking met SIPO. Dit geeft ons de mogelijkheid om weer op een andere plek te kunnen werken aan kansengelijkheid en de ontwikkeling van kinderen. Het belangrijkste voor ons is dat de scholenkoepels waarmee we werken, raakvlakken hebben met onze visie op kindontwikkeling. De gesprekken met SIPO zijn zeer prettig verlopen, wij kijken uit naar samenwerking en opbouw van het IKC.”

Mohamed Talbi, directeur-bestuurder SIPO: “Ons uitgangspunt is dat we het beste uit kinderen willen halen, voor de vorming van hun identiteit en hun positie in de Nederlandse samenleving. We vinden het erg prettig om te werken met een maatschappelijke kinderopvangorganisatie, waar kansengelijkheid centraal staat. De pedagogische principes van Kober passen bovendien bij de waarden van het islamitische geloof. Met Kober hebben we de juiste partner gevonden, we gaan ons samen inzetten voor de ontwikkeling van ieder kind. Mijn droom is dat alle mensen uit onze regio die islamitisch onderwijs en passende opvang wensen voor hun kind, bij ons terecht kunnen.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de opvangmogelijkheden bij deze locatie? Kijk dan op deze pagina. Werken op deze locatie? Bekijk hier de vacature. Ook leuk om te lezen, is het artikel op Kinderopvangtotaal: Peuteropvang op een islamitische school: ‘Belangrijk dat er respect is voor elkaars identiteit’.

Over SIPO

SIPO is momenteel het enige islamitische schoolbestuur in Zuid-West Nederland. SIPO staat voor het bieden van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs op islamitische grondslag. In de visie van SIPO staan de islamitische identiteit, en burgerschap en participatie in de Nederlandse samenleving op goede voet met elkaar. SIPO is ervan overtuigd dat de islam een verrijkend perspectief biedt voor elke samenleving.