Spring naar content

Kober kinderopvang en Basisschool Vinkenbos: “We ervaren samen dat het ‘onze kinderen’ zijn”

14 februari, 2022

Basisschool Vinkenbos barst zo ongeveer uit z’n voegen. Toch is er nog altijd plek in het pand voor de kinderdagopvang, peuteropvang en bso van Kober. Wendy Kragt, unitmanager bij Kober: “Het is tekenend voor onze samenwerking binnen dit kindcentrum. De school en Kober zien elkaar als volwaardige partners.”

Ze hebben nét een hele shuffle in het pand achter de rug. Vanwege ruimtegebrek zijn er tijdelijk een aantal units op het schoolplein geplaatst, waarin de bovenbouwers nu onderwijs krijgen. Schooldirecteur Stefanie Melissen: “In afwachting van de verbouwing hebben we zo plek gecreëerd voor uitbreiding van de opvang. Het is belangrijk dat alle peuters zien en ervaren waar ze straks naartoe gaan. Op die manier voelt de school niet alleen voor hen, maar ook voor hun ouders al heel vertrouwd.”

Samenwerking op inhoud

Het is één van de voorbeelden waaruit blijkt dat de school en Kober nauw samenwerken. Waar ze elkaar nog meer in vinden? Afgelopen zomer pakten ze samen het speelplein aan. Dat oogt nu veel groener en is uitgerust met uitdagende elementen als stappalen, een tunnel, moestuintjes en een blote-voetenpad. Wendy: “Maar we zoeken elkaar ook inhoudelijk op. Met de onderwijscoördinator en intern begeleider bespreken we regelmatig casussen en kijken we in welke klas een kind straks het beste past. Bovendien volgen onze pedagogisch medewerkers samen met de leerkrachten van groep 1 en 2 trainingen in het leerlingvolgsysteem KIJK. Het heeft er onder andere toe geleid dat we nu met ontwikkelboekjes werken. Daarin leggen we de ontwikkeling van een kind vast, van 2 tot 6 jaar. Een waardevol instrument in de overgang van kinderopvang naar school.”

Zelfde benaderingswijze

Ook zijn de school en Kober onlangs samen van start gegaan met de methodiek Positive Behavior Support. “We passen het gedachtegoed binnen het gehele kindcentrum toe. Zodat we allemaal – van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten tot aan de conciërge – kinderen op dezelfde positieve manier benaderen en aanspreken. Daarin zitten de school en Kober echt op één lijn.” Verder zijn er plannen voor een kindcentrum-raad waarin pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ‘Kober-ouders’ en ‘Vinkenbos-ouders’ op inhoud met elkaar sparren en ontwikkelpunten bespreken. Stefanie: “Zo’n raad is vrij uniek. We zijn er trots op dat die van de grond komt.”

Gewoon dóen

Die soepele samenwerking is niet van de ene op de andere dag ontstaan. “Dat groeit stap voor stap”, is de ervaring van Wendy. “Het begint ermee dat je fysiek bij elkaar zit. Dat je elkaar tegenkomt in de wandelgangen. Nieuwtjes deelt. Ieders expertise op waarde weet te schatten. En echt openstaat voor de ander.” “En het komt vooral aan op samen dóen”, vult Stefanie aan. “Het zit ‘m ook in ogenschijnlijk kleine dingen als een leerkracht die eraan denkt de peuters bij een project te betrekken. Of een gezamenlijke carnavalsviering. Feitelijk gaat het erom dat je snapt dat je voor dezelfde doelgroep werkt. We ervaren samen dat het ‘onze kinderen’ zijn.”

Meer weten?

Wil je meer weten over deze locatie? Kijk dan op onze website voor meer informatie over ons kinderdagverblijf, de peuteropvang en de bso in Sprundel.