fbpx Spring naar content

Spelregels Ouderapp

buitenschoolse opvang

ingangsdatum 01-01-2023

Er zijn soms dagen dat je geen gebruik kunt of wilt maken van onze opvang. Je krijgt dan optionele uren die je op een ander moment kunt inzetten. Je kunt deze optionele uren inzetten als de bezetting op de groep het toelaat. Dit is een service die Kober aanbiedt en geen recht.

Er zijn verschillende soorten uren, met een verschillende geldigheidsduur:

 • Optionele uren schoolweken: uren die ontstaan wanneer je je kind afwezig meldt op een contractdag tijdens de schoolweken. Je kunt deze optionele uren alléén inzetten tijdens de schoolweken van regio Zuid.
  Geldigheid: tot een half jaar na de afwezigheiddatum.
 • Optionele uren vakantieweken: uren die ontstaan wanneer je je kind afwezig meldt op een contractdag tijdens de vakantie. Je kunt deze optionele uren alléén inzetten voor een andere vakantiedag van regio Zuid.
  Geldigheid: tot een half jaar na de afwezigheiddatum.
 • Feestdagen compensatie: dit zijn uren die ontstaan als je contractdag op een feestdag valt.
  Geldigheid: het lopende kalenderjaar.
 • Flex uren bso en vso: ingekochte uren flexibele opvang.
  Geldigheid: het lopende kalenderjaar
 • Uren schoolvrije dagen: uren die je kunt inzetten op een schoolvrije dag onder schooltijd.
  Geldigheid: lopend kalenderjaar.
 • Vakantie uren: uren die je alléén kunt inzetten voor dagen in de schoolvakantie van regio Zuid en voor schoolvrije dagen.
  Geldigheid: het lopende kalenderjaar.
 • Vakantie uren 47 weken: uren die je kunt inzetten voor 7 weken vakantie. Je krijgt per contractdag 77 vakantie uren per jaar. Deze zijn inzetbaar in de schoolvakanties van regio Zuid en voor schoolvrije dagen.
  Geldigheid: Het lopende kalenderjaar.

Goed om te weten

Kober houdt zich aan de beroepskracht-kindratio (BKR). De BKR is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep en hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. Dat kan betekenen dat jouw kind op een aangevraagde dag niet kan komen, omdat er teveel kinderen zijn (in een bepaalde leeftijd) in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers.

 

 

Je kind komt een dag(deel) niet naar de opvang
Dan mag je deze optionele uren tot een half jaar na de afwezigheidsdatum inzetten.

De uren van officiële feestdagen mag je op een ander moment in het kalenderjaar inzetten. We noemen dit de feestdagen compensatie.

 

Als je optionele uren hebt, kun je ze inzetten
Je kunt alleen maar uren inzetten als je je kind op een ander moment op een contractdag hebt afgemeld. Of als je feestdagen compensatie hebt. Eerder niet.

 

De opbouw van uren is kind-gebonden
De optionele uren, feestdagen compensatie, vakantie uren of flex uren zijn kind- gebonden. Je kunt deze uren niet inzetten voor broertjes of zusjes.

Wisselt je kind in het jaar van locatie binnen dezelfde opvangvorm? Dan neem je deze uren mee.

Je kind stroomt door naar een andere opvangvorm
Als je kind doorstroomt naar een andere opvangvorm, of als het contract in de loop van het jaar eindigt, dan vervallen alle nog in te zetten uren. Je krijgt geen restitutie.

Inzetten van optionele uren

Optionele uren zijn uren die ontstaan die wanneer je je kind(eren) afwezig meldt op een contractdag.

Hoe ontstaan optionele uren?

 • Je meldt je kind voor de voorschoolse opvang af vóór 07:30 uur.
 • Je meldt je kind voor de naschoolse opvang af vóór 09:00 uur.
 • In de vakantie meld je je kind 4 dagen van tevoren af vóór 9:00 uur.
 • Je meldt je kind voor een schoolvrije dag af vóór 8:00 uur.

Dit regel je in de Ouderapp via ‘afmelden’. De Ouderapp registreert deze dag als optionele uren die je op een ander moment kunt inzetten.

Hoe zet ik mijn uren in?

Je kiest in de Ouderapp de datum van de dag die je wilt inzetten en geeft aan welke uren je hiervoor inzet. Je kunt dan kiezen uit optionele uren, feestdagen compensatie, vakantie uren of flex uren.

Ik wil een dag inzetten maar heb geen optionele uren of feestdagen compensatie. Wat nu?

Je kunt pas een dag inzetten als je uren hebt opgebouwd. Dat betekent dat je je kind eerst een dag moet afmelden voor je optionele uren kunt inzetten.

Heb je nog geen optionele uren en wil je toch een extra dag? Dan brengen we deze in rekening. Je kiest in de Ouderapp de dag die je wilt inzetten en je geeft aan dat je deze dag gefactureerd wilt hebben.

Kan ik mijn dag annuleren?

Ja, je kan je dag tot 30 dagen voor afname annuleren. Valt de extra dag binnen deze 30 dagen? Dan kan je de dag afmelden (niet op annuleren drukken) en ontstaan er optionele uren.

Spelregels

Het ontstaan en inzetten van optionele uren en feestdagen compensatie werkt als volgt.

Afmelden

 • Je meldt je kind af via de Ouderapp. Je kan je kind een half jaar (182 dagen) vooruit afmelden in de Ouderapp.
 • Heb je je kind afgemeld op een contractdag, maar wil je toch gebruik maken van opvang op deze dag? Dan moet je deze dag opnieuw aanvragen in de Ouderapp volgens de spelregels voor het inzetten van uren. Je kunt deze uren inzetten als de bezetting op de groep het toelaat. We houden ons hierbij aan de BKR.
 • Je kunt optionele uren, feestdagen compensatie, vakantie uren of flex uren weer afmelden, de dag staat dan weer bij je uren. Hiervoor gelden dezelfde spelregels.

Optionele uren of feestdagen compensatie inzetten

 • Je kunt je uren 182 dagen vooruit aanvragen.
 • Valt de vakantie voor een deel binnen de 182 dagen? Dan zie je de gehele vakantieperiode.
 • Je aanvraag wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang goed- of afgekeurd.
 • Is er geen plaats?
  • Dan krijg je een alternatieve groep aangeboden om je gevraagde uren in te zetten. Dit aanbod is 24 uur geldig, hierna vervalt het aanbod en de aanvraag.
  • Is er op een andere groep ook geen plaats dan kom je op de planningslijst. De groep heeft je aanvraag voor het inzetten van uren dan in beeld. Is er door een afmelding toch plaats, dan laat de groep dit via de Ouderapp weten.
 • Wil je uren inzetten maar heb je die niet? Kies dan voor het product ‘extra’. En daarna voor factureren.
 • Heb je wel uren, maar niet genoeg voor het aantal uur dat je wilt afnemen? Dan kun je kiezen om het resterend aantal uur te betalen via een factuur.
 • Voorschoolse opvang (vso) en naschoolse opvang (nso)kun je voor elkaar inzetten. Dus vso voor nso en omgekeerd.
 • Voor een lange middag nso kun je meerdere korte nso uren inzetten. Bijvoorbeeld: een lange middag is 6 uur, dan kun je twee keer een nso inzetten van 3 uur.
 • Een vakantiedag kun je alléén inzetten voor een vakantiedag en schoolvrije dagen.
 • Uren voor schoolvrije dagen kun je alleen inzetten voor schoolvrije dagen. Dit zijn aparte uren in de Ouderapp. Zijn je schoolvrije dagen uren op? Dan kun je ook je optionele uren of vakantie uren inzetten.

Schoolvrije dagen

Per nso-contractdag ontvang je voor schoolvrije dagen (tijdens schooltijd) in de Ouderapp 24 uur die je per kalenderjaar kunt inzetten. Het aantal uur is afhankelijk van je startdatum in het kalenderjaar. We berekenen dit pro rato, op basis van het aantal maanden opvang in dat jaar. Het zijn apart in te zetten uren.

Let op: Je kind is niet automatisch aangemeld op een schoolvrije dag. Wil je dat je kind tijdens een schoolvrije dag onder schooltijd naar de bso gaat? Geef dit dan uiterlijk 28 dagen vóór de schoolvrije dag aan via de app.

Schoolvrije dag op een contractdag

Vraag de opvang tijdens schooltijd aan via de Ouderapp. Dan beoordelen we als eerste jouw aanvraag. Je kan je vakantie uren ook inzetten voor schoolvrije dagen.

Heb je nso op deze dag en komt je kind niet, meld deze dan af. Heb je geen nso op deze dag en wil je deze dag wel afnemen, vraag die dan aan met je optionele uren of feestdagen compensatie of via een factuur.

Schoolvrije dag niet op een contractdag

Vraag de opvang tijdens schooltijd aan via de Ouderapp. Je kind kan komen als de beroepskracht-kindratio dit toelaat.

Heb je alleen een vso contract?

Dan kun je deze dag inkopen als de BKR dit toelaat.

Heb je flexibele opvang?

Dan zitten de schoolvrije uren al in je flex uren. Vraag de opvang tijdens schooltijd aan via de Ouderapp. Je kind kan komen als de beroepskracht-kindratio dit toelaat.

Vakantie in de Ouderapp

Je geeft je vakanties uiterlijk 28 dagen vóór dat de schoolvakantie begint, door via de Ouderapp. Geef je het korter van te voren door? Dan kun je het niet meer via de Ouderapp aanvragen. Neem contact op met je locatie, zij kijken of er nog mogelijkheden zijn.

40 weken pakket

 • Je kind komt alleen in de schoolweken van Regio Zuid.
 • Wil je in de vakantie een dag afnemen? Dan kan je deze dag aanvragen in de Ouderapp. Van de vakantiedag ontvang je dan een factuur.

47 weken pakket

Je kind staat ingepland in de 40 schoolweken. Op de bso heb je voor de vakanties per contractdag 77 uur die je kunt inzetten in de vakanties. Het aantal uur is afhankelijk van je startdatum in het kalenderjaar. We berekenen dit pro rato, op basis van het aantal maanden opvang in dat jaar. Wil je gebruik maken van een dag in de vakantie, dan kun je deze dag via je vakantie uren aanvragen.

Gaat je kind in de vakantie naar een andere locatie? Dan staat je kind ingepland in de 40 schoolweken op de eerste locatie. Voor de vakantie heb je 77 uur per jaar per contractdag op de tweede locatie. Deze dag kan je aanvragen via je in te zetten vakantie uren op de tweede locatie.

Het 47 weken contract kan per 1-1-2022 alleen nog worden afgenomen voor andere kinderen uit hetzelfde gezin van klanten die het 47 weken pakket al afnemen. Overstappen naar dit pakket is niet langer mogelijk.

52 weken pakket

Je kind staat in de vakantie ingepland op je contractdagen. Wil je kind in de vakantie een andere dag komen? Vraag dit dan uiterlijk 28 dagen vóór de schoolvakantie begint aan, in de Ouderapp. Je meldt een vakantiedag af en kunt deze optionele uren inzetten voor een andere vakantiedag.

Vakantiecontract

 • Met een vakantiecontract koop je een aantal dagen vakantie in. Het aantal dagen vind je bij je vakantie uren.
 • Wil je een vakantiedag inzetten, dan kun je dat doen via je vakantie uren.
 • Je geeft deze vakantiedagen uiterlijk 28 dagen vóór de schoolvakantie begint, door via de Ouderapp.
 • Maak je je vakantie uren niet op, dan krijg je geen restitutie.