fbpx Spring naar content

Start voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen vanaf 14 maanden

26 juni, 2024

Kinderen die wat extra hulp en ondersteuning in hun (taal)ontwikkeling kunnen gebruiken, krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. VVE staat voor: voor- en vroegschoolse educatie. De VVE-indicatie stelt het consultatiebureau bij kinderen van 14 maanden, terwijl een kind pas start met 2,5 jaar (30 maanden) bij de VVE-groep op de peuteropvang.

In de wijk de Haagse Beemden in Breda kunnen kinderen nu vanaf 14 maanden vervroegd naar de VVE bij de peuteropvang. Door kinderen eerder naar de opvang te laten komen is er meer tijd om kinderen aan de opvang te laten wennen. Kober kinderopvang overlegde hierover met het consultatiebureau en de gemeente Breda, samen startten zij in oktober 2023 een pilot ‘vervroegde VVE’ bij Koberlocatie Miezemuis. Een unieke pilot in Nederland, waar drie betrokkenen eerlijk en enthousiast over vertellen.

Vanaf 14 maanden naar de vervroegde VVE, een logisch moment

Michelle Ouwerkerk, unitmanager Kober: ‘Als kinderen 14 maanden zijn, kijkt het consultatiebureau of kinderen hulp nodig hebben met hun ontwikkeling. Vervolgens komen die kinderen met 2,5 jaar naar een Kober-locatie voor het VVE-programma, dit noemen wij een voorschool. Pedagogisch medewerkers hebben dan 1,5 jaar om taal, spraak, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden te verrijken. Dat is vaak net te kort, omdat kinderen ook tijd nodig hebben om te wennen. Uit onderzoek blijkt dat een vroege start voor kinderen op een voorschool een positieve impact heeft op de toekomst van het kind. Daarom nemen we als Kober hier initiatief in, we zijn tenslotte een maatschappelijke kinderopvang. We geven alle kinderen gelijke kansen. Als kinderen met 14 maanden een VVE-indicatie krijgen, waarom dan niet meteen beginnen?’

Ook het consultatiebureau werkt mee aan de pilot

‘Bij consultatiebureau Haagse Beemden hoorden we van Kober dat kinderen die met 2,5 jaar instromen op een voorschool, tijd nodig hebben om te wennen aan de verwachtingen van een voorschool’, vertelt Kirsten Pronk werkzaam bij de GGD West-Brabant. ‘Dit gaat bijvoorbeeld om het aan tafel blijven zitten, luisteren naar of begrijpen van de juf. Door kinderen eerder VVE aan te bieden wordt er eerder aan deze en andere kennis en vaardigheden gewerkt. Zo bieden we de kinderen een extra goede start op de basisschool. De jeugdverpleegkundigen in de Haagse Beemden zijn enthousiast over de pilot en bespreken met ouders de meerwaarde om hieraan deel te nemen.’

Wennen aan kinderopvang

Martine Breugelmans, pedagogisch coach: ‘Ook voor ouders is het soms wennen. Sommige kinderen zijn verdrietig en dan is het moeilijk om je kind verdrietig achter te laten. Ouders mogen ons altijd bellen als ze bezorgd zijn. Gedurende de dag sturen we foto’s om te laten weten hoe het met het kind gaat. Inmiddels nemen de kinderen zonder tranen afscheid en eten we met z’n allen aan tafel. Dat was hard werken voor de pedagogisch medewerkers. De kinderen voelen zich veilig bij ons, we hebben samen een ritme gevonden. Ouders reageren positief, zij hebben vertrouwen in ons.’

Groei bij kinderen

‘Kinderen die zich veilig voelen, zijn klaar om zich te ontwikkelen’, vertelt Martine. ‘De kinderen zingen aan tafel of laten zich voorlezen. Tijdens het spelen dagen de pedagogisch medewerkers de kinderen uit om voorwerpen te benoemen en om aan gesprekjes deel te nemen. Via het thema ‘lente’ leren de kinderen nieuwe woorden, op posters wijzen zij een ‘koe’ en een ‘kalf’ aan. We zien kinderen groeien. In het samen spelen, luisteren en begrijpen, het volgen van het dagritme en in taal. Wij geloven dat de kinderen straks met een enorme groei starten bij de reguliere VVE. Dat betekent dat ze ook aan de basisschool beginnen met betere onderwijskansen’.

Vervroegde VVE voor elk kind mogelijk maken

‘De effecten van de pilot houden we nauwlettend in de gaten’, zegt Michelle. ‘Maar we voelen nu al wat we voor deze kinderen kunnen betekenen. Ze leren en groeien zoveel.’ Kirsten: ‘Ik wil vooral met deze ervaringen de hulp voor kinderen zo goed mogelijk inrichten, zodat zij nog betere onderwijskansen krijgen.’ Martine hoopt dat de vervroegde VVE verder wordt uitgerold in Breda, want zo kunnen nog meer kinderen hiervan profiteren.