Peuteropvang Belhameltjes: gericht op ontwikkeling

Samen liedjes zingen, taalspelletjes doen, knutselen en buitenspelen; bij de Belhameltjes is er volop ruimte voor. De peuteropvang is gevestigd in het Belcrumhuis, midden in de wijk de Belcrum. Met een team van enthousiaste medewerkers creëren we een warme plek waar jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Extra begeleiding

Heeft jouw kind nét iets meer begeleiding nodig, zodat het straks goed aansluiting vindt op school? Binnen de Belhameltjes geven we met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) je kind dat extra zetje. Of misschien is de groep Kleine Kapitein iets voor jouw kind. Een laagdrempelige voorschool ‘plus’ waar zeer ervaren pedagogisch medewerkers nóg meer individuele begeleiding bieden. Ze kijken goed naar jouw kind, maar ook naar de omgeving en het netwerk om jullie heen.