Peuteropvang Belhameltjes: gericht op ontwikkeling

Samen liedjes zingen, taalspelletjes doen, knutselen en buitenspelen; bij de Belhameltjes is er volop ruimte voor. De peuteropvang is gevestigd in het Belcrumhuis, midden in de wijk de Belcrum. Met een team van enthousiaste medewerkers creëren we een warme plek waar jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Extra begeleiding

Heeft jouw kind nét iets meer begeleiding nodig, zodat het straks goed aansluiting vindt op school? Binnen de Belhameltjes geven we met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) je kind dat extra zetje. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van het consultatiebureau. Ervaren pedagogisch medewerkers bieden je kind nóg meer individuele begeleiding en kijken goed naar jouw kind, maar ook naar de omgeving en het netwerk om jullie heen.