Peuteropvang Belhameltjes: gericht op ontwikkeling

Samen liedjes zingen, taalspelletjes doen, knutselen en buitenspelen; bij de Belhameltjes is er volop ruimte voor. De peuteropvang is gevestigd in het Belcrumhuis, midden in de wijk de Belcrum. Met een team van enthousiaste medewerkers creëren we een warme plek waar jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Extra begeleiding

Heeft jouw kind nét iets meer begeleiding nodig, zodat het straks goed aansluiting vindt op school? Binnen de Belhameltjes geven we met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) je kind dat extra zetje. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van het consultatiebureau. Ervaren pedagogisch medewerkers bieden je kind nóg meer individuele begeleiding en kijken goed naar jouw kind, maar ook naar de omgeving en het netwerk om jullie heen.

Rondleiding

Op dit moment is het voor deze locatie niet mogelijk om een rondleiding aan te vragen. Om teleurstellingen te voorkomen plannen we voor deze locatie pas een rondleiding in wanneer er plaats is.

Je kunt je wél alvast inschrijven voor deze locatie via dit inschrijfformulier. Natuurlijk wil je de locatie gezien hebben voordat je een definitief contract tekent. Het serviceteam neemt contact met je op zodra er plaats is op de locatie van jouw voorkeur. Uiteraard is het vanaf dat moment ook mogelijk om een kijkje te komen nemen. Je zit dan nog nergens aan vast.