Buitenschoolse opvang Fatima: speels en saamhorig

In basisschool Fatima vind je de gelijknamige opvang: een speelse bso waar kinderen het goed met elkaar kunnen vinden. Ze zwermen graag samen buiten over het schoolplein. Binnen – in onze eigen sfeervol ingerichte ruimte – is met name het podium in trek, waar kinderen hun eigen theater- en dansvoorstelling improviseren. Of anders zijn ze wel te vinden in de speelzaal van de school, waar we spelactiviteiten organiseren. Doen de kinderen liever iets anders? Dan zijn ze welkom hun ideeën in te brengen. Daar is de kindinspraakmuur voor!

De begeleiding bij Fatima is in vertrouwde handen: de pedagogisch medewerkers die de tussenschoolse opvang verzorgen zijn dezelfde als die op de bso. Fijn, die vaste gezichten!

Meer weten over buitenschoolse opvang bij Kober? Je leest het hier.