Peuteropvang de Druppeltjes: kleinschalig en vertrouwd

Spelenderwijs leren en voorbereiden op de basisschool: waar kan dat nu beter dan bij de peuteropvang? Bij de Druppeltjes hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling van jouw peuter. Aan de hand van thema’s verkennen we voorwerpen, zingen we liedjes, vertellen we verhalen, stellen we vragen en lossen we raadsels op. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor vrij spel, in de verschillende activiteitenhoeken, buiten op het kleuterplein van de school en in de gymzaal. Want ja, we zitten in basisschool De Burchtgaarde. Handig! Zo is de overstap naar groep 1 straks minder groot.

Op locatie de Druppeltjes een locatie bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE)? Om voor VVE in aanmerking te komen, is een verwijzing van het consultatiebureau nodig.

Meer weten over peuteropvang bij Kober? Je leest het hier.