Peuteropvang Nijntje: plezier in muziek en dans

Het grote voordeel van peuteropvang Nijntje is dat we naast de kleuterklas zitten, in basisschool de Parel. Zo raakt je peuter alvast vertrouwd met de school en de leerkrachten en is de overstap straks minder groot. Oók omdat we al veel dingen samen doen. Denk aan de kerstviering. Ondertussen helpen we jouw peuter spelenderwijs te leren. Dat doen we binnen in onze eigen gezellige ruimte, met allerlei themagerichte activiteiten. En buiten, op het schoolplein of op het speelplein van het kinderdagverblijf. Bovendien organiseren we regelmatig Muziek op Schoot. Een leuke manier om samen te zingen, te bewegen op muziek en natuurlijk ook om zelf instrumenten te bespelen.

Wist je dat…

  • we twee groepen hebben?
  • we voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbieden? Daarvoor is een verwijzing van het consultatiebureau nodig. Die zit trouwens om de hoek!
  • de schoolfotograaf van basisschool de Parel óók bij de peuters langskomt?
  • we meedoen aan het project Spelendwijs van dansgezelschap De Stilte? Een goede stimulans voor de (taal)ontwikkeling van peuters.

Meer weten over peuteropvang bij Kober? Je leest het hier.