Peuteropvang Woelwater: samen spelen, samen leren

Kijken naar anderen, wachten op anderen, samen spelen, zingen en delen: je peuter leert het bij peuteropvang Woelwater. Groeps- en thema-activiteiten wisselen we af met vrij spel in de huishoek, bouwhoek en boekenhoek, waar de nieuwsgierigheid en fantasie van kinderen wordt geprikkeld. Is het tijd om te rennen, rauzen, klimmen en klauteren? Dan gaan we lekker naar buiten, waar we een speelplein delen met ons kinderdagverblijf. En anders is er binnen nog zát plek in de speelhal, voor beweegspelletjes en bouwen met grote schuimblokken.

Goed om te weten

  • We maken deel uit van brede school ‘t Voortouw. Zo is het extra makkelijk om alvast een kijkje te nemen bij de kleuterklassen van basisscholen De Aventurijn en De Toverlaars.
  • We bieden voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Dat betekent dat we themagericht werken en veel aandacht besteden aan de (taal)ontwikkeling van je kind. Voor VVE is een verwijzing nodig van het consultatiebureau.
  • Onze locatie beschikt over het certificaat Verkeersveiligheid. Dit houdt in dat we veilig verkeer bij kinderen op een speelse manier onder de aandacht brengen.

Meer weten over peuteropvang bij Kober? Je leest het hier.