Buitenschoolse opvang Blokkentuin: ondernemend en actief

Je kunt het zo gek niet verzinnen of we doen het bij bso Blokkentuin: pottenbakken, BBQ’en, zandsculpturen maken. En dat kán ook, want we hebben alle ruimte binnen basisschool De Hoogakker (locatie Blokmoeren). Behalve in onze eigen groepsruimte, zijn we te vinden in de aula van de school, de gymzaal en natuurlijk buiten op het schoolplein. Dat gaat in goede afstemming met de school. Wist je dat we zelfs samen een training volgen, zodat we tijdens en ná schooltijd kinderen op dezelfde manier benaderen?

Vanaf 8,5 jaar stromen kinderen in principe door naar top bso Kanjertuin, maar het hóeft niet. Er zijn er die gewoon bij Blokkentuin blijven. Omdat het er zo gezellig is!

Sterke Wijk
Blokkentuin maakt deel uit van de Sterke Wijk, een samenwerkingsverband tussen alle Kober-bso’s in de Haagse Beemden. In vakanties organiseren we vanuit een van onze locaties (dit wisselt jaarlijks) tal van workshops en activiteiten zoals sporttoernooien, schaatsen, bakken, levende gezelschapsspelen of een zomerkamp. Door onze krachten te bundelen, is er extra veel mogelijk.

Meer weten over buitenschoolse opvang bij Kober? Je leest het hier.