Spring naar content

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de berekening van de uren op de bso?

De berekening van de bso uren is afhankelijk van het pakket dat je afneemt. Hier leggen we uit hoe we dat berekenen.

Waarom zijn er verschillende prijzen voor de peuteropvang?

De prijzen voor peuteropvang variëren per gemeente. Kober kinderopvang maakt met elke gemeente aparte afspraken. Gemeenten hebben vaak regelingen voor ouders die er voor zorgen dat peuteropvang toegankelijk en betaalbaar is voor elk kind.

Wat is jullie beleid op vaccineren?

Kober kinderopvang wil de veiligheid en gezondheid van je kind zo veel mogelijk garanderen. Bij Kober kinderopvang staan we daarom volledig achter het belang en de noodzaak van het Rijksvaccinatieprogramma. We staan daarom ook achter vaccinaties tegen corona.

Deelname van alle kinderen aan het Rijksvaccinatieprogramma beschermt ons tegen de gevolgen van veel infectieziekten. Veel ziektes zijn uit beeld geraakt, waardoor de ernst ervan gemakkelijk wordt onderschat. Gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, moedigen we ouders dan ook actief aan om dit programma te volgen. In het belang van de veiligheid van hun eigen kind én alle andere kinderen op de opvang. Wij hopen zo bij te dragen aan het vergroten van de bewustwording van ouders om hun kinderen te vaccineren.

Wettelijk gezien mogen we op dit moment geen kinderen weigeren die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen. We vragen je in de Ouderapp aan te geven of je kind wel of niet het vaccinatieprogramma volgt. Je bent als ouder niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Het gevolg hiervan is dat we geen volledig betrouwbare vaccinatiegraad kunnen berekenen.

Besmettingsgevaar beperkt zich niet tot de kinderopvang. Het RIVM liet eerder weten dat kinderen op andere plekken buiten de kinderopvang ook besmet kunnen worden. Denk aan verjaardagen, speeltuinen en zwembaden.

Veilig en gezond bij Kober
Bij Kober kinderopvang helpen we kinderen gezond te zijn en te blijven. Daarom volgen we de ontwikkelingen rondom onder andere het Rijksvaccinatieprogramma op de voet. We werken continu aan de verbetering van onze processen en de kwaliteit van onze dienstverlening. Vanzelfsprekend voldoen we aan alle wet- en regelgeving. Zo garanderen we de veiligheid en gezondheid van je kind.

Mocht er een infectieziekte uitbreken, dan stellen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Wanneer het om een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma gaat, gaan we voor zover mogelijk na welke kinderen er gevaccineerd zijn en in welke fase van vaccinatie zij zich bevinden. In samenwerking met de GGD bepalen we vervolgens welke maatregelen er nodig zijn. We zullen geen vaccinatiegraad gegevens verzamelen of delen.

Wat is een voorschool?

De voorschool is voor kinderen van 2,5 – 4 jaar met een (taal)achterstand die van het consultatiebureau een doorverwijzing hebben gekregen. Kober kinderopvang heeft op veel locaties met kinderdagverblijven en peuteropvang plekken gereserveerd voor de voorschool (VVE). Onze medewerkers van VVE zijn speciaal opgeleid om met de kinderen spelenderwijs en in kleine groepjes te werken aan taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

Welke extra’s zijn bij alle pakketten inbegrepen?

  • Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf, peuteropvang en voorschool).
  • Drinken, fruit, boterhammen of maaltijdpotje.
  • Gezonde tussendoortjes.
  • Extra activiteiten, uitstapjes en themaweken.

Uit welke opvangpakketten kan ik kiezen?

Kober kinderopvang organiseert de opvang zowel vanuit pedagogisch oogpunt als vanuit bedrijfsvoering in dagdelen. Deze dagdelen bieden we in 52- of 40-weken pakketten. Daarbij houden we openingstijden van 07.30 tot 18.30 uur aan. Een aantal locaties biedt de mogelijkheid deze met maximaal 30 minuten te vervroegen en/of te verlengen. Daarnaast kennen we vakantie-opvang (alleen opvang tijdens een vakantie).

Peuteropvang is vaak vanuit gemeentelijke afspraken georganiseerd met bijhorende openingstijden en te kiezen dagdelen. Dit aanbod varieert dus vaak per gemeente. Buitenschoolse opvang sluit aan bij een gekoppelde school en kent veel variaties in starttijd en heeft altijd een vaste eindtijd, 18.30 uur. Afhankelijk van de locatie kan dit met maximaal 30 minuten verlengd worden.

De minimale afname op het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang is 1 dagdeel per week.

Je kunt voor verschillende wekenpakketten kiezen als je meerdere dagen opvang afneemt.

Waarom zou ik kiezen voor het 52-weken pakket?

Je hebt het gemak van opvang gedurende alle 52 weken van het jaar op vaste contractdag(en) tegen een gunstiger tarief. LET OP! In veel gevallen ben je met een 52-weken pakket netto het voordeligst uit. Maak de berekening hier. Of neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076 504 56 05). We vertellen je graag meer over de verschillende pakketmogelijkheden.

Waarom zou ik kiezen voor het 40-weken pakket?

Als je gedurende álle schoolvakanties geen opvang nodig hebt. Neem je voor de buitenschoolse opvang het 40-wekenpakket af, dan zijn de 12 vakantieweken gelijk aan de schoolvakanties van regio Zuid. Bij het kinderdagverblijf kies je zelf welke 40 weken je opvang nodig hebt. In de Ouderapp geef je de 12 vakantieweken door.

LET OP! Afhankelijk van je verzamelinkomen kan het netto voordeliger zijn om toch voor het 52-weken pakket te kiezen. Maak de berekening hier. Of neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076 504 56 05). We vertellen je graag meer over de verschillende pakketmogelijkheden.

Mijn school heeft een continurooster, wat merk ik daarvan?

De bso sluit altijd aan op de eindtijd van de school. School dicht = bso open. De begintijden van de naschoolse opvang (nso) zijn volledig afgestemd op het einde van de schooltijd. Wijzigen de schooltijden, dan passen we de bso-tijden aan. Als de opvanguren veranderen, krijg je hiervoor een mutatiecontract. Het aantal uur nso is voor iedere school anders. De uurtarieven zijn echter hetzelfde.

Zijn de locaties gesloten tijdens nationale feestdagen?

Al onze locaties zijn gesloten tijdens nationale feestdagen. De peuteropvanglocaties zijn ook dicht tijdens de schoolvakanties. Kinderdagverblijven en bso’s zijn wel open in de schoolvakanties.

In 2023 zijn onze locaties op de volgende feestdagen gesloten

  • Tweede Paasdag – maandag 10 april 2023
  • Koningsdag – donderdag 27 april 2023
  • Hemelvaartsdag – donderdag 18 mei 2023
  • Tweede Pinksterdag – maandag 29 mei 2023
  • Eerste Kerstdag – maandag 25 december 2023
  • Tweede Kerstdag – dinsdag 26 december 2023

Nieuw: tot de sluitingsdagen horen in 2023 ook twee nader te bepalen studiedagen voor onze medewerkers. Deze kondigen we minimaal vier weken van tevoren aan en stemmen we af met de lokale oudercommissie.