Spring naar content

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de berekening van de uren op de bso?

De berekening van de bso uren is afhankelijk van het pakket dat je afneemt. Hier vind je de uitleg.

Waar kan ik mijn contract of factuur terugvinden?

Ben je op zoek naar een factuur of contract voor de opvang van je kind(eren)? Volg dan de volgende stappen.

Alle facturen en getekende contracten versturen we via e-mail. Deze worden opgeslagen in je persoonlijke online omgeving op het ouderportaal. Je kan hier op 2 manieren komen: rechtstreeks of via de ouderapp.

Rechtstreeks via kober.ouderportaal.nl
a) Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
b) Klik op “Mijn gegevens -> Mijn documenten”.

Via de ouderapp
a) Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
b) Als je bent ingelogd, klik je op: “Overig -> Naar ouderportaal”.
c) Eenmaal op het ouderportaal kies je: “Mijn gegevens -> Mijn documenten”.

Heb je nog geen toegang tot de ouderapp? Volg dan dit stappenplan.

Stap 1
Download de Ouderapp (van Konnect) gratis in de App Store (Apple) of PlayStore (Android).

Stap 2
Als je de eerste keer inlogt vraagt het systeem om een server. Hier vul je de volgende url in: kober.ouderportaal.nl.
Daarna log je in met de toegestuurde gebruikersnaam (ons bekend e-mailadres) en het wachtwoord. Het systeem vraagt je daarna om je wachtwoord te wijzigen. Heb je geen wachtwoord ontvangen of weet je deze niet meer dan kan je een nieuwe opvragen door op “wachtwoord vergeten” te klikken.

Stap 3
Met je gebruikersnaam en nieuwe wachtwoord kun nu zowel op het ouderportaal als de Ouderapp inloggen.
Na ingelogd te zijn klik je op: “Overig -> Naar ouderportaal”.
Eenmaal op het ouderportaal kies je: “Mijn gegevens -> Mijn documenten”.

Waarom heeft Kober de betalingsvoorwaarden aangepast?

Om onze manier van werken te verduidelijken heeft Kober de betalingsvoorwaarden aangepast. We hebben ook de naam veranderd, we noemen dit voortaan de ‘Aanvullende Voorwaarden’. Hierin vind je belangrijke informatie over de volgende onderwerpen: wie is de contractouder, zelfstandigheidscontract, gemeentelijke regelingen, annuleren of opzeggen, tarieven, facturatie en betalingsvoorwaarden.

Ik heb nog een contract met Kober kinderlandcondities. Verandert daar iets in?

Als je nog een contract met Kober kinderlandcondities hebt, dan behoud je dit contract. Je kunt ook voor volgende kinderen uit het gezin opvang afnemen onder dezelfde condities. Onderbreek je het contract of stap je over naar een ander Kober product, dan vervallen deze rechten.

Wat is een zelfstandigheidscontract?

Bij Kober werken we met het zogenoemde ‘zelfstandigheidscontract’ wanneer kinderen de leeftijd bereiken dat ze meer zelfstandigheid aankunnen. We kijken hierbij goed naar elk kind en welke ruimte het kind wel of niet aan kan. Uiteraard bespreken we met jou en met je kind welke verantwoordelijkheden bij deze stappen naar meer zelfstandigheid horen. Afspraken die we hierover maken, leggen we vast in het formulier ‘Onze afspraken’. We ondertekenen deze afspraken gezamenlijk waardoor we je kind ook laten kennismaken met de plichten die bij meer verantwoordelijkheid horen.

We monitoren deze werkwijze via onze interne audit en ook via de incidenten registratie. Wanneer blijkt dat de werkwijze in de praktijk risico’s met zich meebrengt, passen we de werkwijze aan.

Wat hierbij van belang is, is dat het om een pedagogische werkwijze gaat, waar echter ook een juridische kant aan zit. Op het moment dat jouw kind zelfstandig buiten mag spelen bijvoorbeeld, maken we afspraken over visueel contact met jouw kind. Wanneer je kind buiten dit visueel contact is, kan Kober juridisch gezien niet verantwoordelijk worden gehouden voor jouw kind.

Ik wil mijn e-mailadres of bankgegevens wijzigen.

Wil je een wijziging aan ons doorgeven? Voor wijzigingen van je e-mailadres of bankgegevens kun je dit wijzigingsformulier gebruiken.

Kan Kober aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of schade aan persoonlijke eigendommen?

Nee, Kober kinderopvang kan niet aansprakelijke gesteld worden voor het zoekraken van of schade aan persoonlijke eigendommen. Wij adviseren ouders om een WA-verzekering af te sluiten.

Kan ik mijn tegoed inzetten (voorheen ruilen)?

Er zijn soms dagen dat je geen gebruik kunt of wilt maken van onze opvang. Met deze dagen ontstaat tegoed. Voor het opbouwen en inzetten van dit tegoed hebben we spelregels opgesteld. Je vindt deze hier en in de ouderapp.

Hoe gaat de facturatie en wat zijn de betalingsvoorwaarden?

De facturatie van kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang is op basis van voorfacturatie. Rond de 20e van de maand ontvang je de factuur van de volgende opvangmaand.

De facturatie voor het overblijven is op basis van daadwerkelijke afgenomen overblijfbeurten. Daarom ontvang je die factuur achteraf. Rond de 20e van de maand ontvang je de factuur van de vorige opvangmaand.

Bij voorfacturatie brengen we de jaarkosten in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening. Dit is dus ongeacht hoeveel opvangdagen je die maand daadwerkelijk hebt afgenomen. Het factuurbedrag ben je altijd verschuldigd, ook als je in die maand geen gebruik hebt gemaakt van de kindplaats of aanvullende dienst.

Zeg je tussentijds op, dan hoef je het verschil tussen het daadwerkelijk aantal afgenomen uren kinderopvang (op het moment van eindigen van het contract) en het gemiddeld aantal uren kinderopvang per maand die zijn gefactureerd niet na te betalen. Hetzelfde geldt voor Kober: als er meer uren gefactureerd zijn dan er daadwerkelijk zijn afgenomen tot het moment van opzeggen, dan hoeft Kober dit verschil niet terug te betalen.

De betalingstermijn van de factuur, zonder korting of schuldvergelijking, is 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de ouder van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Indien is overeengekomen dat in termijnen betaald mag worden, is de schuldenaar van rechtswege in verzuim indien betaling niet uiterlijk op de in de overeenkomst aangegeven vervaldagen heeft plaatsgevonden. Bij niet-nakoming van de getroffen regeling, dat wil zeggen indien een betaling niet of niet tijdig is ontvangen, vervalt de regeling en zal al hetgeen verschuldigd is worden opgeëist en terstond rechtsmaatregelen worden genomen.

Hoe neem ik mijn vakantieweken op?

Zitten er vakantieweken in je opvangpakket? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de vakantieweken. Geef je vakantie minimaal 4 weken van tevoren via de Ouderapp.

  • Bij afname van het 47-wekenpakket:
    • Voor de buitenschoolse opvang betekent dit dat je 7 weken tijdens de schoolvakanties van regio Zuid inplant. Je geeft in de Ouderapp aan welke 7 weken je kind wel naar de opvang komt.
    • Voor het kinderdagverblijf kies je zelf welke 5 weken je kind niet komt. Je geeft in de Ouderapp aan welke 5 weken je kind niet komt.
  • Neem je voor de buitenschoolse opvang het 40-wekenpakket af, dan zijn de 12 vakantieweken gelijk aan de schoolvakanties van regio Zuid. Bij het kinderdagverblijf kies je zelf welke 40 weken je opvang nodig hebt. De 12 vakantieweken geef je door via de Ouderapp.

Heb je meer (vakantie)opvang afgenomen dan de ruimte die jouw pakket biedt? Dan brengen we de extra afgenomen dagdelen in rekening tegen het uurtarief dat bij jouw pakket hoort.