Spring naar content

Veelgestelde vragen

Brengt Kober een feestdag in rekening?

In jouw contract is vastgelegd welke dagen je opvang afneemt. Die uren brengt Kober jou in rekening.
Het kan voorkomen dat jouw opvangdag op een feestdag valt. Je betaalt dan voor deze uren terwijl de locatie gesloten is. Je hebt voor deze dag overigens ook recht op kinderopvangtoeslag.

We willen je hierin graag tegemoet komen. Valt jouw opvangdag op een feestdag waarop de locatie gesloten is? Dan mag je deze uren van ons op een ander moment inzetten. We noemen dit feestdagen-compensatie. Je kunt alleen uren inzetten als de bezetting op de groep het toelaat. Kijk voor de spelregels voor het inzetten van uren in de Ouderapp onder ‘mijn vestiging’.

Maximum uurprijs overheid

De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximum uurprijs. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

  • 2023: de maximum uurprijs voor de kinderdagopvang is € 8,97 en voor de buitenschoolse opvang (nso en vso) € 7,72.
  • 2022: de maximum uurprijs voor de kinderdagopvang is € 8,50 en voor de buitenschoolse opvang (nso en vso) € 7,31.

Biedt Kober flexibele eindtijden aan?

Kober hanteert één vaste eindtijd van 18.30u. We bieden de kinderen elke middag een zorgvuldig gekozen activiteitenprogramma aan, gericht op de ontwikkeling van en het plezier voor kinderen. Daarbij gaan we uit van een vaste eindtijd voor de hele groep, zodat de activiteiten optimaal worden beleefd en we hiervoor ook voldoende tijd hebben. Flexibele eindtijden zorgen bovendien voor onrust op de groepen en administratieve werkdruk voor onze medewerkers.
Het staat je uiteraard vrij om je kind eerder op te halen, maar onze contractuele eindtijd is 18.30u.

Hoe werkt de berekening van de uren op de bso?

De berekening van de bso uren is afhankelijk van het pakket dat je afneemt. Hier leggen we uit hoe we dat berekenen.

Waar kan ik mijn contract of factuur terugvinden?

Ben je op zoek naar een factuur of contract voor de opvang van je kind(eren)? Volg dan de volgende stappen.

Alle facturen en getekende contracten versturen we via e-mail. Deze worden opgeslagen in je persoonlijke online omgeving op het ouderportaal. Je kan hier op 2 manieren komen: via kober.ouderportaal.nl of via de ouderapp.

Via kober.ouderportaal.nl
a) Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
b) Klik op “Mijn gegevens -> Mijn documenten”.

Via de ouderapp
a) Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
b) Als je bent ingelogd, klik je op: “Overig -> Naar ouderportaal”.
c) Eenmaal op het ouderportaal kies je: “Mijn gegevens -> Mijn documenten”.

Heb je nog geen toegang tot de ouderapp? Volg dan dit stappenplan.

Stap 1
Download de Ouderapp (van Konnect) gratis in de App Store (Apple) of PlayStore (Android).

Stap 2
Als je de eerste keer inlogt vraagt het systeem om een server. Hier vul je de volgende url in: kober.ouderportaal.nl.
Daarna log je in met de toegestuurde gebruikersnaam (ons bekend e-mailadres) en het wachtwoord. Het systeem vraagt je daarna om je wachtwoord te wijzigen. Heb je geen wachtwoord ontvangen of weet je deze niet meer dan kan je een nieuwe opvragen door op “wachtwoord vergeten” te klikken.

Stap 3
Met je gebruikersnaam en nieuwe wachtwoord kun nu zowel op het ouderportaal als de Ouderapp inloggen.
Na ingelogd te zijn klik je op: “Overig -> Naar ouderportaal”.
Eenmaal op het ouderportaal kies je: “Mijn gegevens -> Mijn documenten”.

Waarom heeft Kober Aanvullende Voorwaarden?

Om onze manier van werken te verduidelijken heeft Kober ‘Aanvullende Voorwaarden’. Hierin vind je belangrijke informatie over de volgende onderwerpen: wie is de contractouder, zelfstandigheidscontract, gemeentelijke regelingen, annuleren of opzeggen, tarieven, facturatie en betalingsvoorwaarden. Per 1 januari 2022 wijzigen de Aanvullende Voorwaarden op een aantal onderdelen. Kijk hiervoor bij het kopje ‘opvangpakket’ en ‘annuleren, opzeggen en afmelden’.

Ik heb nog een contract met Kober kinderlandcondities. Verandert daar iets in?

Als je nog een contract met Kober kinderlandcondities hebt, dan behoud je dit contract. Je kunt ook voor volgende kinderen uit het gezin opvang afnemen onder dezelfde condities. Onderbreek je het contract of stap je over naar een ander Kober product, dan vervallen deze rechten.

Wat is een zelfstandigheidscontract?

Bij Kober werken we met het zogenoemde ‘zelfstandigheidscontract’ wanneer kinderen de leeftijd bereiken dat ze meer zelfstandigheid aankunnen. We kijken hierbij goed naar elk kind en welke ruimte het kind wel of niet aan kan. Uiteraard bespreken we met jou en met je kind welke verantwoordelijkheden bij deze stappen naar meer zelfstandigheid horen. Afspraken die we hierover maken, leggen we vast in het formulier ‘Onze afspraken’. We ondertekenen deze afspraken gezamenlijk waardoor we je kind ook laten kennismaken met de plichten die bij meer verantwoordelijkheid horen.

We monitoren deze werkwijze via onze interne audit en ook via de incidenten registratie. Wanneer blijkt dat de werkwijze in de praktijk risico’s met zich meebrengt, passen we de werkwijze aan.

Wat hierbij van belang is, is dat het om een pedagogische werkwijze gaat, waar echter ook een juridische kant aan zit. Op het moment dat jouw kind zelfstandig buiten mag spelen bijvoorbeeld, maken we afspraken over visueel contact met jouw kind. Wanneer je kind buiten dit visueel contact is, kan Kober juridisch gezien niet verantwoordelijk worden gehouden voor jouw kind.

Ik wil mijn e-mailadres of bankgegevens wijzigen.

Wil je een wijziging aan ons doorgeven? Voor wijzigingen van je e-mailadres of bankgegevens kun je dit wijzigingsformulier gebruiken.

Kan Kober aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of schade aan persoonlijke eigendommen?

Nee, Kober kinderopvang kan niet aansprakelijke gesteld worden voor het zoekraken van of schade aan persoonlijke eigendommen. Wij adviseren ouders om een WA-verzekering af te sluiten.